نگاهی به وضعیت بازی سازی در ایران

در این دنیای کامپیوتر و ارتباطات دیگر کمتر کسی پیدا می شود (حداقل در میان اهالی فن) که با شنیدن نام بازی یا game بگوید: ای بابا بازی که مال بچه هاست، دست کم ده ها میلیارد دلاری که سالانه این صنعت سرگرمی ساز موجب جابه جایی اش می شود، دیگر به ما اجازه نمی دهد این مقوله را دست کم بگیریم.

ادامه خواندن “نگاهی به وضعیت بازی سازی در ایران”